قطعات

قطعات :  این شرکت با توجه به استراتژیهای اصلی خود که در تولید گلوله های آسیا می باشد به طور مکرر مورد پرسش و درخواست مشتریان برای تامین دیگر قطعات مرتبط با فرآیند تولید خود مانند لاینر آسیا ، دیافراگم ، قطعات نسوز و ضد سایش و …. بوده و در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گرفته و طیف وسعی از این قطعات به درخواست  مشتری در برنامه تولید قرار گرفته است .