سیلپبس

سیلپبس ها به عنوان مواد خورد کننده و به شکل استوانه در آسیاهای گلوله ایی استفاده می شود و همان کاربرد گلوله را دارد .

تئوری های متعددی در ارتباط با مزایای سیلپبس به گلوله و بولیپس اضافه شد . که هنوز قطعیتی بر آن اثبات نشده است با این وجود برخی از طراحان آسیا ترجیحا به جای گلوله از سیلپبس استفاده کرده اند و به همین خاطر این محصولات مشابه گلوله ها در آسیاها مورد استفاده قرار میگیرند . علاوه بر گلوله و سیلپبس اشکال دیگری نیز در آسیاها استفاده میشوند که بیشتر به سلیقه طراحان در این زمینه مرتبط است به طور مثال مخروط ناقص یا بولپبس

نام محصول مشخصات فنی مرجع
سیلپبس چدنی کم کروم % Cr % Mn % Si % C

استانداردکارخانه ای آسیای تر

 

 

استانداردداخلی به شماره (DE02)

 

0.5 – 2.5 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
45 – 58 HRC سختی
10×10 – 50×50  mm سایز
7 gr – 680 gr وزن
سیلپبس چدنی پر کروم % Cr % Mn % Si % C

استانداردکارخانه ای آسیای خشک

 

استاندارد داخلی به شماره (DE02)

10.5 – 30 0.3 – 0.7 0.5 – 1 2 – 2.8
MAX % S MAX % P  % Ni % Mo
0.08 0.05 ≤ 0.5 ——-
58 – 62 HRC سختی
10×10 – 50×50  mm سایز
7 gr – 680 gr وزن