ساخت و تولید (Production)

متالورژی پودر (Powder metallurgy)

متالورژی پودر یکی دیگر از روش های تولید قطعات است که علاوه بر فلزات، سایر مواد مهدسی نظیر سرامیک ها و پلیمرها را دربر می گیرد. در میان روش های شکل دهی، متالورژی پودر روش نسبتا جدیدتری محسوب می شود. در این روش ریختن پودر در قالب و ترکیب با یک چسب (binder)، قطعه ای به دست می آید که به قطعه خام معروف است. با قرار گرفتن این قطعه تحت دمایی بالا تا زیر نقطه ذوب، فرایندی اتفاق می افتد که به تف جوشی معروف است. در این فرایند، عامل اتصال تبخیر می شود و ذرات به هم می چسبند و قطعه نهایی شکل می گیرد.

ریخته گری (Casting)

ریخته گری را می توان فرآیند تبدیل فلز به قطعه ای به شکل دلخواه تعریف کرد. این کار با ذوب فلز و ریختن در قالبی با شکل مورد نظر به دست می آید. با وجود این که ریخته گری قدیمی ترین روش برای شکل دهی فلزات است، اما در صنعت امروز یکی از اصلی ترین روش های تولید محسوب می شود.

جوشکاری (Welding)

جوشکاری عملیات اتصال قطعات فلزی به یکدیگر توسط گرم کردن محل تماس تا حالت ذوب با خمیری است. (گرچه امروزه با روش های جدید جوشکاری می توان سرامیک ها و پلیمرها را نیز جوش داد). در این حالت اتم های قطعات جوش داده شده در هم نفوذ کرده و اتصال محکمی را ایجاد می کنند.

امروزه روش های مختلفی برای جوشکاری توسعه داده شده اند که آن ها را می توانیم به قسمت های زیر تقسیم بندی کنیم:

  • جوشکاری انفجاری
  • جوشکاری قوس الکترود (دستی و ماشینی )
  • جوشکاری تحت گاز خنثی
  • جوشکاری اصطکاکی
  • زیر پودری و …

فرآیندهای فلزکاری

فرآیندهای شکل دهی فلزات دسته ای دیگر از روش های ساخت و تولید محسوب می شوند. شکل دادن فلزات یک روش فلزکاری برای ساخت اشیا و قطعات فلزی به وسیله تغییر شکل مکانیکی است. معمولا قطعه کار بدون حذف یا اضافه کردن ماده ای جدید تغییر شکل پیدا می کند و وزن آن ثابت می ماند.

امروزه ده ها روش فلزکاری گسترش پیدا کرده اند که هر کدام از آن ها برای کاربردهای خاصی توسعه پیدا کرده اند. اما این روش ها را می توان در ۵ گروه اصلی دسته بندی کرد:

  • نورد
  • اکستروژن
  • کشش
  • فورج
  • شکل دهی ورق

در فرآیندهای نورد، اکستروژن، کشش و فورج کرنش زیادی به قطعه کار وارد می شود. در این حالت اگر قطعه تحت حرارت قرار بگیرد و تا دمای بالا (تا زیر منطقه ذوب) گرم شود، دانه ها تحت تبلور مجدد قرار می گیرند و به دانه هایی بدون کرنش تبدیل می شوند . تحت چنین شرایطی می توانیم مجددا قطعه را تحت شکل دهی قرار دهیم که به این فرآیند شکل دهی داغ (Hot Working) می‌گویند. اما اگر فرآیند شکل دهی در دمای زیر دمای تبلور مجدد اتفاق بیفتد، به این فرآیند شکل دهی سر (Cold Working) می گویند.