گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه از نمایشگاه اوراسیا و همچنین پاویون شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی

هیئت تجاری

آقای زمانی

کاظم جلالی

هیئت تجاری

بازدید آقای زمانی (رئیس نمایشگاه بین المللی تهران) و آقای زاد بوم (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) از نمایشگاه بین المللی اوراسیا

گزارش تصویری از نمایشگاه شرکت صنایع متالورژی مصمم