ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر در حالی از سوی وزیر صمت ابلاغ شد، که طی ماه های اخیر متاسفانه افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان میدهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پاییندستی شده است.
 
  به گفته فعالان اقتصادی در راستای شناسنامهدار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر اقداماتی صورت گرفته تا به این طریق شرایط برای شفافسازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود.
 
  • کنترل مدیریت صادرات
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران درخصوص دلایل مشروط کردن صادرات فولاد و فلزات رنگین گفت: اقدام صورت گرفته در راستای کنترل مدیریت صادرات صورت گرفت تا به این طریق فولاد و فلزات رنگین با شناسنامه شرکت تولیدکننده صادر شوند. به گفته رئیس خانه معدن، اقدام صورت گرفته این امکان را بهوجود میآورد تا مسیر خرید این محصولات مشخص شود؛ اقدامی که پیش از این شرایط برای آن فراهم نبود.

بهرامن در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام صورت گرفته تاثیری در روند صادرات فولاد و انواع فلزات رنگین خواهد داشت، عنوان کرد: قاعدتا اقدام صورت گرفته نباید بر روند صادرات تاثیرگذار باشد، چراکه این اقدام تنها در راستای شناسنامهدار کردن محصولات صورت گرفته است.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، این امکان وجود دارد که خریداران بخواهند فولاد یا فلزی را از تولیدکننده خاصی خریداری کنند که با توجه به اقدام صورت گرفته این امکان برای خریدار بهوجود خواهد آمد، اما آنچه مسلم است این اقدام مشکلی برای صادرات بهوجود نخواهد آورد. از سوی دیگر، این نکته را باید در نظر گرفت که پیش از این برخی از تولیدکنندگان اقدام به عرضه محصولات با نام برندهای دیگر در بازار میکردند که با شناسنامهدار کردن محصولات جلوی این اقدام گرفته خواهد شد.
 
  • امیدواریم ابلاغیه نصفه و نیمه اجرا نشود
از سویی دیگر رضا اعتدال کارشناس سرب و روی عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نامهای خطاب به گمرک نوشتهکه در آن اشاره شده است با توجه به اینکه تفاوت نرخ دلار جذابیتهای صادراتی ایجاد کرده و این موضوع سبب شده که مصرفکنندگان محصولات سرب و روی با کمبود مواد اولیه روبهرو شوند، صادرات شمش فلزات مشروط به گواهی مبدا شده است.
 
 وی ادامه داد: در حقیقت واسطهها محصولات را خریداری و صادر میکنند و این موضوع منفعتی برای تولیدکننده واقعی ندارد. اعتدال در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان اتفاقهایی که روی داده است باید سعی شود سود اصلی به تولیدکننده واقعی فلزات بازگردد. از این رو باید بتوانیم ساز و کاری تعریف کنیم که تولیدکننده فلزات، کالایش را مستقیم بهدست مشتری برساند.
 
 در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید شده که گواهی مبدا داشته باشند و این تولیدکننده است که میتواند گواهی مبدا داشته باشد. البته در بورس کالا این موضوع نیز مطرح است که تولیدکننده باید وارد بورس کالا شود. وی در ادامه یادآور شد: موضوع دوم این است که واسطهها با این کار نرخ ارز مصوب را نیز دور میزنند و در عمل تصمیمی که دولت برای ثبات بازار ارز گرفته را بیاثر میکنند چراکه صادرکننده با نرخ آزاد، دلار را وارد کشور میکند و سود بسیاری نصیب او میشود.
 
این کارشناس سرب و روی در ادامه تاکید کرد: البته امیدواریم این ابلاغیه وزارتخانه نصفه و نیمه اجرا نشود و تولیدکننده ضرر نکند چراکه صنایعی مانند سرب و روی که بالاتر از نیاز داخلی تولید میکنند باید بخش اعظمی را به صادرات اختصاص دهند. از این رو اگر جلوی صادرات گرفته شود، ممکن است تولیدکنندگان تا مرز ورشکستگی نیز پیش بروند.
 
نادیا صمدی - فولادنیوز