یه نظر می‌رسد قیمتهای افزایش یافته بیلت ایران در بازار پذیرفته شود چرا که به دلیل نامشخص بودن آینده بازار بیلت ایران خریدارن قصد دارند تناژهای مناسبی قبل از سخت‌تر شدن شرایط رزرو کنند..

رزروهای اخیر بیلت ایران تحویل اواخر ماه جولای در محدوده ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار FOB گزارش شده است. به طور خاص ۲۰ هزار تن بیلت ایران به قیمت ۵۳۰ دلار CFR به اندونزی به فروش رسید که معادل ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار FOB خواهد بود.

در حال‌حاضر به غیر از فولاد‌کاوه‌جنوب، دیگر تولیدکنندگان بیلت ایران سهمیه‌های خود را تا پایان ماه جولای به فروش رسانده‌اند. این شرکت در آخرین حضور خود در بازار، بیلت را با قیمت ۵۱۵ دلار FOB پیشنهاد داده است. در هفته گذشته صادرکنندگان بیلت ایران با قیمتهای ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار FOB در بازار حاضر شده بودند.
آمریکا در ۸ ماه می از معاهده هسته‌ای با ایران خارج شد و اعلام کرد تحریم‌های تجاری را مجدداً علیه ایران وضع خواهد کرد که باعث شده ادامه خرید بیلت برای مشتریان مبهم شود.

یه نظر می‌رسد قیمتهای افزایش یافته بیلت ایران در بازار پذیرفته شود چرا که به دلیل نامشخص بودن آینده بازار بیلت ایران خریدارن قصد دارند تناژهای مناسبی قبل از سخت‌تر شدن شرایط رزرو کنند.

در ارزیابی ۲۳ می از متال بولتن شاخص بیلت صادراتی ایران در محدوده ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار FOB قرار گرفت و نسبت به ۴۹۰ تا ۵۰۳ دلار یک هفته قبل افزایش مطلوبی داشت.
در آخرین معاملات انجام شده محموله‌ای از بیلت ایران به قیمت ۵۴۱ دلار CFR به تایلند به فروش رسید که معادل ۵۱۰ دلار FOB می‌باشد.                             نمودار تغییرات شاخص بیلت صادراتی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون