واردات فولاد ترکیه در سال 2017 حدود 10 میلیون تن گزارش شد که البته 18 درصد نسبت به سال 2016 کاهش نشان می‌دهد. در سال 2016 ترکیه حدود 4 درصد از کل واردات فولاد جهان را به‌خود اختصاص داد که برابر با نیمی از واردات بزرگ‌ترین واردکننده جهان، «ایالات متحده» است. در مقیاس ارزش، 4 درصد از کل کالاهای وارداتی ترکیه را فولاد تشکیل می‌دهد.
 
ترکیه از بیش از 80 کشور و سرزمین فولاد  وارد می‌کند. در سال 2017 میلادی، محصولات تخت با 6.2 میلیون تن، بزرگ‌ترین سهم واردات فولاد به ترکیه یعنی 62 درصد را در اختیار داشت و محصولات نیمه تمام نیز 19 درصد یا 1.9 میلیون تن از واردات فولاد ترکیه را به‌خود اختصاص دادند. سایر محصولات شامل؛ محصولات طویل فولادی 10 درصد (یک میلیون تن)، محصولات زنگ‌نزن 5 درصد (523 هزار تن) و محصولات لوله 3 درصد (311 هزار تن) از واردات فولاد ترکیه را به خود اختصاص داد.
 
79 درصد کل حجم واردات فولاد در سال 2017 میلادی به میزان 7 میلیون و  900 هزار تن از 10 کشور تأمین شد که روسیه با 29 درصد (2.9 میلیون تن)، بزرگ‌ترین سهم واردات ترکیه را در اختیار داشت، بعد از آن اوکراین با 11 درصد (1.1 میلیون تن)، چین با 7 درصد (690 هزار تن)، کره جنوبی با 7 درصد (650 هزار تن)، و فرانسه با 6 درصد (620 هزار تن) در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

 
تامین کنندگان محصولات فولادی ترکیه
تأمین‌کنندگان در محصولات مختلف متفاوت هستند؛ به طوری که روسیه بزرگ‌ترین سهم واردات محصولات تخت ترکیه (2.1میلیون تن) در سال 2017 را به‌خود اختصاص داده است. اسپانیا بزرگ‌ترین سهم واردات مجصولات طویل (258 هزار تن)، چین بزرگ‌ترین صادرکننده انواع لوله (132 هزار تن)، کره جنوبی بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد زنگ‌نزن به ترکیه با (142 هزار تن) و اوکراین صادرکننده محصولات نیمه‌تمام (661 هزار تن) است.
 
به‌طور کلی صادرات ترکیه در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته و میزان واردات افزایش یافته است. بیشترین میزان واردات در سال 2016 و حدود 21 میلیون تن بود، کمترین میزان صادرات ترکیه نیز در همین سال و حدود 16 میلیون تن گزارش شد. دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات ترکیه افزایش مصرف داخلی این کشور بود.

 
سرانه مصرف و میزان تولید فولاد خام در ترکیه
محصولات طویل عمدتا بیشترین میزان صادرات و محصولات نیمه‌ساخته کمترین مقدار صادرات را دارند. 13 درصد فولاد ترکیه به آمریکا، 6 درصد به اسرائیل و 5 درصد به عراق صادر می‌شود.
 
میزان تولید فولاد خام ترکیه در سال‌های اخیر همواره بیش از تقاضای داخلی این کشور بوده است اما سیاست‌ها و شرایط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی این کشور میزان و نوع واردات این کشور را تعیین کرده است. ترکیه محصولات تخت را برای نیاز صنایع داخلی مانند تولید کالاهای بادوام وارد می‌کند در عوض محصولات طویل را به کشورهای منطقه و خارج از منطقه صادر می‌کند.
 
مصرف سرانه فولاد خام ترکیه در سال 2016 به 454 کیلوگرم افزایش یافت و انتظار می‌رود که در میان‌مدت نیز رشد کند. تقاضای قوی داخلی و صنایع مصرف‌کننده فولاد پویا از موقعیت خوب ترکیه در صادرات و تولید حمایت می‌کند.

 

شیوا نیک وظیفه - فولادنیوز