امروز : شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ساعت : 07:00
تجهیزات و امکاناتتجهیزات و امکانات

AWT IMAGE

 

سالن تولید شماره یک:

شامل2 مجموعه کوره 7 تن به قدرت 2750 کیلو وات که هر کوره شامل 2 بوته 1 تابلو به انضمام اتاق کنترل، اتاق ترانس ، اتاق تابلو، اتاق کوره و یک مجموعه کوره 2 تن1000 کیلو وات دوال شامل دو بوته و یک تابلو و یک ترانس و اجرای خطوط قالب گیری دیزاماتیک مدل 2130 به ظرفیت 380 درجه در ساعت با ابعاد 475 150× 850× 650 و خط ماسه سازی مخصوص و با داشتن 2 عدد جرثقیل سقفی ده تن مونوریل .

سالن تولید شماره دو:

شامل گیزاک به ظرفیت 70 درجه در ساعت و ابعاد cm 30×60×50 و خط ماسه سازی و دو عدد جرثقیل سقفی مونوریل ده تن است..

تجهیزات موجود در انبار:

 قراضه تجهیزات سیلوهای شارژ ماسه ، قیف ماسه ، برجهای خنک کن ، سیستم غبار گیر کوره ، گود انبار قراضه و قسمت دپوی سرباره قرار دارد.

سالن تمیز کاری:

سالن تمیز کاری شامل دستگاههای سنگ، سیستمهای غبارگیری، شات بلاست، شات بلاست، سند بلاست، اتاقهای سنگ زنی، و دو عدد جرثقیل سقفی ده تن می باشد.

 سالن عملیات حرارتی:

سالن عملیات حرارتی شامل ده دستگاه کوره یک تن برقی 60 کیلو وات و یک دستگاه کوره واگنی گازی بطول 20 متر و دارای 14 مشعل و تابلو کنترل دقیق می باشد.

سالن محصول:

سالن محصول شامل دو عدد جرثقیل ده تن و یک دستگاه لیفتراک باطری سه تن می باشد.

سالن انبار:

سالن انبار مواد اولیه و قطعات یدکی : شامل دو عدد جرثقیل سقفی 5 تن، قفسه بندی قسمت قطعات یدکی، لازم به ذکر است در 5 سالن اول سیستم لوله های هوای فشرده 3 اینچ با فشار 8 اتمسفر و نیز در همه سالنها لوپ شبکه آب 2 اینچ در ارتفاع 7 متر اجرا که هم برای مصارف تولید، عملیات و هم برای سیستم آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد .

به علت گستردگی، اجرای طرح در دو فاز تعریف شده است که در فاز اول سه عدد سوله انبار قراضه، سالن های تولید ساخته و اقدام به نصب کوره های 2 تن یک مگا وات با تمام تجهیزات مورد نیاز آن و جرثقیل های مربوطه، نموده قابل ذکر است کوره های مربوطه امکان ذوب ریزی حدود 30 تن ذوب در شبانه روز را دارد و برای تسریع در امر تولید اقدام به نصب هشت دستگاه هات باکس و هشت دستگاه گلوله ریزی فلزی شده است که عملیات جدا سازی ، تمیز کاری و کنترل در سالن سوم اجرا می گردد .

و پس از جدا سازی،گلوله ها به قسمت سالن های قدیمی انتقال پیدا کرده و پس از عملیات حرارتی لازم انبار و اقدام به بارگیری جهت ارسال می گردد .

هر سالن دارای بیست عدد حباب سقفی جهت امر روشنایی ده عدد پریزهای تکفاز و سه فاز 35آمپر می باشد .

  پست برق طرح توسعه :

پست از 2 مگا با توجه به طرح با امکاناتی نظیر محل نصب 4 ترانس و در قسمت فشار قوی امکان نصب ده کوبیکل فشار قوی و هشت عدد تابلو فشار ضعیف برای انشعابات و تابلو برق اتصال ژنراتور پیش بینی و اجرا شده است .

سالن ژنراتور و کمپرسورها :

اجرای هوای فشرده سالن ها با نصب دو عدد کمپرسور هر یک با هوای دهی 8 و 10 متر مکعب در دقیقه با فشار 8 اتمسفر و تانک ذخیره 5 متر مکعبی در اتاق و سیستمهای رطوبت گیر و تابلوهای برق مربوطه در سالنی با ابعاد 16×8 متر اجرا شده که در آن یک عدد ژنراتور300 کیلو وات برای مواقع اضطراری نیز پیش بینی شده است.

در قسمت فاز دوم اجرای طرح سالن مدلساز و نجاری با ابعاد 18×14 متر در سالن جوشکاری با ابعاد 12×14 متر و سالن تراشکاری با ابعاد 18×14 و واحد نگهداری و تعمیرات با ابعاد 12×14 متر اجرای می گردد سیستم با سکول 50 تن دیچیتال در قسمت ورودی کارخانه پیش بینی و در دست اقدام می باشد.

 سالن آزمایشگاه :

سیستم آزمایشگاه این شرکت در انتهای سوله سوم با ابعاد 16×12 متر در دو طبقه اجرا می گردد که شامل اتاقهای کوانتومتر، متالوگرافی، سختی سنجی و آزماشگاه تست و کشش می باشد .

 تجهیزات و امکانات

سالن تولید شماره یک:

شامل2 مجموعه کوره 7 تن به قدرت 2750 کیلو وات که هر کوره شامل 2 بوته 1 تابلو به انضمام اتاق کنترل، اتاق ترانس ، اتاق تابلو، اتاق کوره و یک مجموعه کوره 2 تن1000 کیلو وات دوال شامل دو بوته و یک تابلو و یک ترانس و اجرای خطوط قالب گیری دیزاماتیک مدل 2130 به ظرفیت 380 درجه در ساعت با ابعاد 475 150× 850× 650 و خط ماسه سازی مخصوص و با داشتن 2 عدد جرثقیل سقفی ده تن مونوریل .

سالن تولید شماره دو:

شامل گیزاک به ظرفیت 70 درجه در ساعت و ابعاد cm 30×60×50 و خط ماسه سازی و دو عدد جرثقیل سقفی مونوریل ده تن است..

تجهیزات موجود در انبار:

 قراضه تجهیزات سیلوهای شارژ ماسه ، قیف ماسه ، برجهای خنک کن ، سیستم غبار گیر کوره ، گود انبار قراضه و قسمت دپوی سرباره قرار دارد.

سالن تمیز کاری:

سالن تمیز کاری شامل دستگاههای سنگ، سیستمهای غبارگیری، شات بلاست، شات بلاست، سند بلاست، اتاقهای سنگ زنی، و دو عدد جرثقیل سقفی ده تن می باشد.

 سالن عملیات حرارتی:

سالن عملیات حرارتی شامل ده دستگاه کوره یک تن برقی 60 کیلو وات و یک دستگاه کوره واگنی گازی بطول 20 متر و دارای 14 مشعل و تابلو کنترل دقیق می باشد.

سالن محصول:

سالن محصول شامل دو عدد جرثقیل ده تن و یک دستگاه لیفتراک باطری سه تن می باشد.

سالن انبار:

سالن انبار مواد اولیه و قطعات یدکی : شامل دو عدد جرثقیل سقفی 5 تن، قفسه بندی قسمت قطعات یدکی، لازم به ذکر است در 5 سالن اول سیستم لوله های هوای فشرده 3 اینچ با فشار 8 اتمسفر و نیز در همه سالنها لوپ شبکه آب 2 اینچ در ارتفاع 7 متر اجرا که هم برای مصارف تولید، عملیات و هم برای سیستم آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد .

به علت گستردگی، اجرای طرح در دو فاز تعریف شده است که در فاز اول سه عدد سوله انبار قراضه، سالن های تولید ساخته و اقدام به نصب کوره های 2 تن یک مگا وات با تمام تجهیزات مورد نیاز آن و جرثقیل های مربوطه، نموده قابل ذکر است کوره های مربوطه امکان ذوب ریزی حدود 30 تن ذوب در شبانه روز را دارد و برای تسریع در امر تولید اقدام به نصب هشت دستگاه هات باکس و هشت دستگاه گلوله ریزی فلزی شده است که عملیات جدا سازی ، تمیز کاری و کنترل در سالن سوم اجرا می گردد .

و پس از جدا سازی،گلوله ها به قسمت سالن های قدیمی انتقال پیدا کرده و پس از عملیات حرارتی لازم انبار و اقدام به بارگیری جهت ارسال می گردد .

هر سالن دارای بیست عدد حباب سقفی جهت امر روشنایی ده عدد پریزهای تکفاز و سه فاز 35آمپر می باشد .

  پست برق طرح توسعه :

پست از 2 مگا با توجه به طرح با امکاناتی نظیر محل نصب 4 ترانس و در قسمت فشار قوی امکان نصب ده کوبیکل فشار قوی و هشت عدد تابلو فشار ضعیف برای انشعابات و تابلو برق اتصال ژنراتور پیش بینی و اجرا شده است .

سالن ژنراتور و کمپرسورها :

اجرای هوای فشرده سالن ها با نصب دو عدد کمپرسور هر یک با هوای دهی 8 و 10 متر مکعب در دقیقه با فشار 8 اتمسفر و تانک ذخیره 5 متر مکعبی در اتاق و سیستمهای رطوبت گیر و تابلوهای برق مربوطه در سالنی با ابعاد 16×8 متر اجرا شده که در آن یک عدد ژنراتور300 کیلو وات برای مواقع اضطراری نیز پیش بینی شده است.

در قسمت فاز دوم اجرای طرح سالن مدلساز و نجاری با ابعاد 18×14 متر در سالن جوشکاری با ابعاد 12×14 متر و سالن تراشکاری با ابعاد 18×14 و واحد نگهداری و تعمیرات با ابعاد 12×14 متر اجرای می گردد سیستم با سکول 50 تن دیچیتال در قسمت ورودی کارخانه پیش بینی و در دست اقدام می باشد.

 سالن آزمایشگاه :

سیستم آزمایشگاه این شرکت در انتهای سوله سوم با ابعاد 16×12 متر در دو طبقه اجرا می گردد که شامل اتاقهای کوانتومتر، متالوگرافی، سختی سنجی و آزماشگاه تست و کشش می باشد .

 


طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
ورود کاربران | ثبت نام | بازیابی رمز